Radikalita a dialog
Radikalita a dialog
Newsletter o radikalitě, dialogu, kultuře a umění. Nepravidelné poznámky na okraj četby knih a textů, které se těmto tématům věnují.

Radikalita a dialog